Cuma, Eylül 29, 2023

Üyelik Sözleşmesi

PistonKafalar.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınız için üye olmadan önce bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz.
1.Taraflar
İşbu sözleşmenin tarafları, www.pistonkafalar.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Piston Kafalar Bilişim Teknolojileri (Bundan böyle “Piston Kafalar” olarak anılacaktır) ile www.pistonkafalar.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısıdır (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).
2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, www.pistonkafalar.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile www.pistonkafalar.com  içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Piston Kafalar tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üyelik, www.pistonkafalar.com  sitesinin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen internet kullanıcısı tarafından, üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile gerçekleştirilir. Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.
3.2. Üye, www.pistonkafalar.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Piston Kafalar’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda www.pistonkafalar.com bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.
3.3. Üye, www.pistonkafalar.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Piston Kafalar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.4. Üye, www.pistonkafalar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. İşbu sözleşmede yer alan şartları okuyup onaylayarak üyelik statüsü kazanan kullanıcı www.pistonkafalar.com sitesinde yer alan haberlere yorum yapabilir, otomobil ve otomobil yan sanayi ürünlerinin satışı, kiralanması ya da takası için ilan verebilir. piston kafalar tarafında satışa sunulan ürünleri güvenli e-ticaret mevzuatlarına uygun şekilde satın alabilir.
3.6. www.pistonkafalar.com üzerinde yer alan ilanların kopyalanması, bunların başka site ya da alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi yasaktır. www.pistonkafalar.com üzerinde yer alan haberler, kısmen veya tamamen Piston Kafalar’ın izni olmadan kopyalanamaz ve bunlar üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Söz konusu fiilere karşı Piston Kafalar’ın gerekli dava ve takip hakları saklıdır.
3.7. Piston Kafalar internet sitesinin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir, hukuki yollara başvurabilir.
3.8. Piston Kafalar , www.pistonkafalar.com sitesinde yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması halinde ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
3.9.Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali halinde, Piston Kafaların, bu kişinin tüm hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Piston Kafalar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Piston Kafalar, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlülük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.